Zobrazit vše

Automatizace a modernizace IT přináší nové požadavky na stávající role

Připravili jsme pro vás rozhovor s Jiřím Snopkem, jedním z prvních lektorů společnosti KEY Trainings, který se specializuje na kurzy Open source. Pro naše studenty připravil mnoho kurzů, které kombinují teoretické znalosti s jejich praktickým použitím. Výsledky tohoto přístupu se ukazují jako velice efektivní. Studenti jsou schopni takto nabyté znalosti okamžitě uplatnit v praxi.

V KEY Trainings se zaměřujete na kurzy Open Source. Jaké výhody získají firmy i jednotlivci po jejich absolvování?

Na našich kurzech se soustředíme na maximální využitelnost získaných znalostí v praxi. Ke všem kurzům máme praktická cvičení vycházející z reálných scénářů z praxe. S radostí se dozvídám, jak absolventi své znalosti promítají ve zjednodušení a zrychlení práce svých týmů. Nejvíce mě těší, když mohu studenty inspirovat k novým způsobům uvažování nad stávajícími úkoly.

Školení se věnují tématům jako je Linux, Ansible, kontejnery, OpenShift. Na základě čeho, jste vydefinoval jejich podobu?

Školení se snaží pomoci konkretizovat moderní vize IT jako je právě automatizace a kontejnerizace. Naši studenti si pod těmito hesly umí představit konkrétní přístupy k práci i technická řešení a umí je sami navrhnout a realizovat. Linuxová školení slouží v dnešní době jako odrazový můstek ke všem ostatním open source technologiím. Bez těchto znalostí je čím dál těžší pracovat i ve Windows týmu. Adopce Linuxu Microsoftem začala před 5 lety a každým rokem se prohlubuje.

Lektorování v IT se věnujete již 5 let. Co všechno obnáší připravit takové školení?

Nejdůležitější je vcítit se do role potenciálního zájemce o kurz, jaké má takový člověk zkušenosti a potřeby a jaký je jeho pohled na IT svět. Od toho se odvíjí kostra kurzu. Snažím se nabalovat nové znalosti na již existujících a využívat v maximální míře AHA momentu, který díky vyvolaným emocím upevňuje získané znalosti. Studenti, kteří si vše nezapamatují na daném školení, jsou tak schopni si řešení znovu sami „vymyslet“. To vše je podpořeno praktickými cvičeními, které podporují osvojení nových znalostí mechanickou činností.

V IT je stále nedostatek pracovních sil. Jak by měl začít člověk, který má zájem pracovat v tomto oboru?

V IT je čím dál větší poptávka po lidech s přesahem do více oblastí. Základem je v dnešní době jednoznačně Linux, na něj navazuje druhá samozřejmost – automatizace. Ansible je velice mocný a současně jednoduchý způsob, jak se do automatizace IT ponořit. Dále je vhodné zaměřit se na kontejnerizaci, protože je to v současnosti nejvíce rostoucí oblast v IT a během pár let bude naprostým standardem v dodávkách a provozu aplikací.

A jak by se měly zapojit firmy? Měly by mít snahu vychovávat vlastní IT specialisty? Jak?

Většina firem pochopila, že úzce specializovaní lidé bez přesahu mají čím dál menší hodnotu. Proto začínají síťaře školit v základech Linuxu, naopak systémové administrátory v sítích, ale i v kontejnerech, aby dokázali být okolním týmům plnohodnotnými partnery. Díky automatizaci se většinou právě „systémáci“ nejvíce přibližují vývojovým týmům a pomáhají jim s infrastrukturní prací.

Máte představu, kolik lidí prošlo kurzy, které jste vedl? Učíte se i vy od účastníků?

Mými kurzy prošlo přes 400 lidí v Čechách, na Slovensku ale i v Jihoafrické republice, Moldavsku či např. Rumunsku. Účastnící kurzu jsou pro mě „kolegové“ se kterými rád diskutuji o tématech, které je zajímají a o jejich konkrétních problémech. Tím se občas dostaneme až ke studiu zdrojových kódů, abychom si přesně vysvětlili, proč se ona technologie chová právě tímto způsobem.
Druhý důležitý aspekt je pro mě zpětná vazba od studentů. Ta mi pomáhá zlepšovat se jako lektor. Výsledkem takového přístupu je pro mě i ocenění „DevOps instructor of the Year“ za celou EMEA oblast.

Byl jste někdy vy sám na IT školení? Jaké zážitky jste si z pozice studenta odnesl?

Kvalita kurzu vždy závisela ve velké míře na lektorovi. I obsahově nejlepší kurz byl 5denní snaha nenechat se uspat monotónním vyprávěním. Jindy jsem zažil kurz, který měl mizerné školící materiály i servery pro praktická cvičení, ale lektor z něj udělal jeden z nejhodnotnějších kurzů, které jsem měl tu čest absolvovat. Věřím, že i naše kurzy (realizované ve spolupráci s KEY Trainings) budou tím nejlepším, co můžete na trhu najít.

Kurzy Open source, které připravil Jirka se orientují na tyto oblasti:

Jiří Snopek


Jiří Snopek

IT architekt, odborný IT konzultant a lektor se specializací na Open Source.

Držitel certifikací a ocenění:

- Red Hat Certified Architect

- Red Hat Certified Trainer of the Year EMEA - DevOps

- Red Hat Certified Specialist in Hybrid Cloud Management

- Red Hat Certified Examiner


Proč s námi