Zobrazit vše

Je Openshift tou správnou volbou?

OpenShift je platforma pro provoz kontejnerů ve firemním prostředí. Usnadňuje standardizaci provozu vašich aplikací a současně zjednodušuje provoz a zvyšuje bezpečnost a spolehlivost provozu. Umožňuje vám přidělit vybraná oprávnění např. dodavatelským firmám a mít tak pod kontrolou větší část nebo celý vývojový cyklus aplikací. Současně vám přináší jednotný způsob monitoringu a sběru logů. 

OpenShift potkáváme v dnešní době ve většině korporacích, ale začíná se objevovat i v menších firmách. Současně se v menších firmách a neprodukčních prostředích větších firem čím dál častěji setkáváme s OKD (Origin Community Distribution), což je open source verze OpenShiftu, kterou můžeme vývojově zařadit na úroveň CentOS Stream. Jinými slovy krátce předbíhá dění v Enterprise OpenShiftu.

Na co je OpenShift vhodný?
OpenShift je ideální na provoz cloud ready aplikací tzn. převážně aplikací napsaných jako microservice.
Na co se OpenShift nehodí?
OpenShift se naopak nehodí na provoz I/O heavy aplikací a databází.

OpenShift do firmy přináší nutnost změny způsobu provozování aplikací. Ve spoustě případů tato změna začíná již ve vývoji. Je poměrně neobvyklé přesouvat stávající legacy aplikace do OpenShiftu bez jejich úprav či přepisu. Aplikace musí být psaná cloud ready způsobem. Jak poznáte, jestli je aplikace cloud ready nebo legacy? Měla by splňovat alespoň těchto 12 principů (zdroj 12factor.net):

 • Zdrojový kód
  Mějte jeden zdrojový kód ve verzovacím systému a mnoho nasazení.
 • Závislosti
  Explicitně deklarujte a izololujte závislosti.
 • Konfigurace
  Konfigurace ukládejte do prostředí.
 • Podpůrné služby
  Nakládejte s podpůrnými službami jako s připojenými zdroji.
 • Sestavení, vydání, spuštění
  Striktně oddělte fáze sestavení, vydání a spuštění.
 • Procesy
  Spouštějte aplikaci jako jeden nebo více bezestavových procesů.
 • Vazba s portem
  Exportujte služby pomocí vazby na port.
 • Souběh
  Škálujte do šířky použitím proces modelu.
 • Zahoditelnost
  Maximalizujte robustnost pomocí rychlého spouštění a korektního vypnutí.
 • Podobnost Vývoj/Produkce
  Udržujte si co nejmenší rozdíly mezi vývojovým, testovacím a produkčním prostředím.
 • Logy
  S logy zacházejte jako s proudy událostí.
 • Admin procesy
  Spouštějte administrativní úlohy jako jednorázové procesy.

OpenShift přináší jako vedlejší výhodu dobrovolnou standardizaci nasazování a provozování aplikací ze strany aplikačních týmů. Díky OpenShiftu se správa IT infrastruktury stává do značné míry komoditní záležitostí. Vedle OpenShiftu stále zůstává prostor pro provoz linuxových serverů pro I/O heavy aplikace a databáze.

OpenShift vede k automatizaci nasazování aplikací ve firmách. V řadě případů je třeba zkoordinovat nasazování do legacy světa s nasazením do OpenShiftu. Nasazení do legacy světa se často provádí pomocí Ansible playbooků. Ve většině případů s adopcí OpenShiftu do firmy přichází změna práce do agilního/DevOps způsobu. Tím se zrychluje dodání a nasazení aplikací pro business bez většího lidského úsilí a při současném snížení chybovosti.

Ke snížení chybovosti se snaží pomáhat také metodika ITIL, která získává partnera v OpenShiftu. Je snadné napojit ITIL procesy na technologickou platformu, která po schválení požadavku v rámci ITIL procesu vykoná potřebné kroky automaticky.  

OS porovnání

Pokud se chcete o OpenShift dozvědět více navštivte unikátní školení.

OpenShift is registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and/or other countries. This course is not certified, accredited, affiliated with, nor endorsed by OpenShift or Red Hat, Inc.


Autorem článku je Jiří Snopek, který je specialistou na oblast Open source. 

Jiří Snopek

Jiří Snopek

IT architekt, odborný IT konzultant a lektor se specializací na Open source.

Držitel certifikací a ocenění:

- Red Hat Certified Architect

- Red Hat Certified Trainer of the Year EMEA - DevOps

- Red Hat Certified Specialist in Hybrid Cloud Management


Proč s námi