Zobrazit vše

Objevte výhody Machine Learning

Machine Learning, česky „strojové učení“ umožňuje společnostem být efektivní, vyhledávat vzory v datech, automatizovat a dělat rozhodnutí s minimálním zásahem člověka. Naučené algoritmy řeší definované úkoly v reálném čase a na základě vstupních dat. Zároveň se na nových datech učí a přizpůsobují se změně podmínek.

Strojové učení umožňuje zavést vysoký stupeň automatizace v mnoha výrobních procesech a činnostech napříč různorodými odvětvími. Umělá inteligence se dokáže učit z dat, přizpůsobovat se změnám, a dokonce na základě vstupních dat předvídat budoucí vývoj. Firmy v nejrůznějších odvětvích využívají strojové učení mnoha různými způsoby.

 • Bankovní a finanční sektor
  Řízení rizik a bránění podvodům.
 • Zdravotnictví
  Diagnostické nástroje a monitorování pacientů.
 • Doprava
  Identifikace anomálií provozu, optimalizace doručovacích tras a autonomní vozidla.
 • Služby zákazníkům
  Odpovídání na dotazy, zjišťování záměrů zákazníků a poskytování virtuální pomoci.
 • Maloobchodní prodej
  Strojové učení pomáhá prodejcům analyzovat nákupní vzory, optimalizovat nabídky a ceny.
 • Zemědělství
  Vývoj robotů pro řešení nedostatku pracovních sil, diagnostikování chorob rostlin a monitorování stavu půdy.

Chcete-li uspět na podnikové úrovni, musí být strojové učení součástí ucelené platformy, která pomáhá organizacím zjednodušovat provoz a nasazovat modely v potřebném rozsahu. Správné řešení umožní organizacím centralizovat veškerou aktivitu datové vědy na platformě pro spolupráci a urychlit používání a správu nástrojů, systémů a infrastruktury s otevřeným strojovým kódem.


V naší nabídce školení nově najdete kurzy společnosti Machine Learning College. Jedná se o školení k získání praktických znalostí a zkušeností pro návrh a vývoj vlastních machine learning řešení pro začátečníky a středně pokročilé.Proč s námi