Zobrazit vše

Principy PRINCE2® pro řízení projektů IT

PRINCE2® byl vytvořen, aby odstranil pochybnosti a dohady při řízení projektů. Tato metoda nabízí sedm principů, které dobře fungují při podpoře IT projektů.

Zdůvodnění pokračování projektu

Zodpovíte si otázky, zda a proč by měl konkrétní projekt pokračovat. Často se můžeme setkat s upgrady systémů zabezpečení sítě, která se ale už nepoužívá. Pokud neexistuje žádný pádný důvod k použití systému, měl by být jakýkoli projekt k jeho aktualizaci znovu validován a potenciálně zastaven. To organizaci ušetří peníze, lidský kapitál a čas, který lze lépe využít při jiných projektech.

Učte se ze zkušeností

V IT obecně platí, že když děláte něco poprvé, je nepravděpodobné, že by se to podařilo na 100 %. To vám dává možnost poučit se z minulých úspěchů a neúspěchů. Například zkušenosti z instalace nového operačního systému před dvěma lety budou užitečné i dnes.

Definujte role a odpovědnosti

Je důležité vědět, kdo co v IT dělá a za co zodpovídá. Uživatelé a správci systému mají v projektu každý jinou roli.

Postupujte po etapách

Při nasazení nového systému existuje riziko příliš rychlé akcelerace změn z 0 na 100. Zde je efektivnější řízení procesu po etapách. Je tak snazší sledovat pokrok a hlásit vedení potřebné změny, než se projekt přesune do další fáze. Tímto způsobem může management řídit změny a snižovat případná rizika pro danou organizaci.

Spravujte projekty na základě výjimek / bilance pokroku s tolerancí rizika

Držení se všech předem plánovaných kroků zpomaluje postup. Proto spravujte projekt pomocí výjimek - bilance pokroku s tolerancí rizika. Drobnou změnu, například opravu systému, lze tedy schválit na úrovni správce systému. Výměna softwarového systému může vyžadovat souhlas ředitele IT, zatímco přechod na prostředí virtuálního desktopu ovlivňující celou organizaci může vyžadovat schválení na úrovni CIO nebo CEO. Cílem je důvěřovat zaměstnancům a umožnit jim přijímat co nejvíce rozhodnutí v rámci tolerance rizika.

Zaměřte se na produkty

V IT je „produkt“ definován jako fungující a použitelná služba pro uživatele počítačů. Tím, že se na to zaměříte, budete každý den vkládat do rukou koncových uživatelů něco hodnotného.

Přizpůsobení se projektu

PRINCE2® lze přizpůsobit tak, aby vyhovoval potřebám vaší organizace, a to škálováním nahoru a dolů. Lze jej použít ke správě krátkého, dvoustupňového projektu-se zahájením a ukončením-a také k vytvoření 12měsíční iniciativy pro zavedení velkého produktu.


Principy PRINCE2® v zásadě existují jako kontrolní seznam důležitých věcí, které je třeba vzít v úvahu, a zahrnout je do IT projektu, aby byla zajištěna vyšší pravděpodobnost úspěchu a eliminováno množství možných problémů do budoucna.


Blíže se s metodikou PRINCE2® můžete seznámit na našich kurzech:


Zdroj článku Axelos.


Proč s námi