Zobrazit vše

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator

Tento kurz učí IT profesionály, jak spravovat svá předplatná Azure, zabezpečit identity, spravovat infrastrukturu, konfigurovat virtuální sítě, propojovat Azure a místní weby, spravovat síťový provoz, implementovat řešení úložišt, vytvářet a škálovat virtuální stroje, implementovat webové aplikace a kontejnery , zálohovat a sdílet data a monitorovat svá řešení.
Úroveň
Určeno účastníkům se základními znalostmi a zkušenostmi
středně pokročilý
Délka kurzu
4 dny
Jazyk
 cz eu
Kód kurzu
KT21010176
Azure
Kategorie:
Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu? Kontaktujte nás

Kurzy v konkrétním termínu s živým lektorem

Termín
Jazyk
Místo
Forma
?
Jak a kde kurz probíhá.
Cena bez DPH
Termín
24. 05. - 27. 05. 2021
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010176-0001
Cena bez DPH
29 000 Kč
Termín
24. 05. - 27. 05. 2021
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010176-0002
Cena bez DPH
29 000 Kč

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Komu je kurz určen

Tento kurz je určen pro Azure administrátory, kteří implementují, spravují a monitorují identity, správu, úložiště a síťové funkce v cloudovém prostředí. 

Obsah kurzu

Modul 1: Identity
V tomto modulu se naučíte, jak zabezpečit identity pomocí Azure Active Directory a implementovat uživatele a skupiny.
Lekce
 • Azure Active Directory
 • Uživatelé a skupiny
 • Lab : Správa identit Azure Active Directory
Modul 2: Správa a řízení
V tomto modulu se dozvíte o správě vašich předplatných a účtů, implementaci Azure policies a používání řízení přístupu na základě rolí.
Lekce
 • Předplatné a účty
 • Azure Policy
 • Role-based Access Control (RBAC)
 • Lab : Správa předplatného a RBAC
 • Lab : Správa Governance prostřednictvím Azure Policy
Modul 3: Administrace Azure 
V tomto modulu se dozvíte o nástrojích, které správce Azure používá ke správě infrastruktury. To zahrnuje šablony Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI a Resource Manager. 
Lekce
 • Azure Resource Manager
 • Azure Portal a Cloud Shell
 • Azure PowerShell a CLI
 • ARM šablony
 • Lab : Správa prostředků Azure pomocí Azure Portal
 • Lab : Správa prostředků Azure pomocí ARM Templates
 • Lab : Správa prostředků Azure pomocí Azure PowerShell (volitelné)
 • Lab : Správa prostředků Azure pomocí Azure CLI (volitelné)
Modul 4: Virtuální sítě
V tomto modulu se naučíte základní pojmy virtuální sítě, jako jsou virtuální sítě a podsítě, adresování IP, skupiny zabezpečení sítě, Azure Firewall a Azure DNS.
Lekce
 • Virtuální sítě
 • IP adresování
 • Skupiny virtuálních sítí
 • Azure Firewall
 • Správa Azure DNS
 • Lab : Implementace virtuální sítě
Modul 5: Konektivita mezi sítěmi
V tomto modulu se dozvíte o funkcích mezisíťového připojení, včetně VNet Peeringu, bran virtuálních sítí a připojení mezi servery.
Lekce
 • VNet Peering
 • Připojení VPN Gateway
 • ExpressRoute a Virtual WAN
 • Lab : Implementace mezisíťového připojení
Modul 6: Správa síťového provozu
V tomto modulu se dozvíte o strategiích síťového provozu, včetně směrování v síti a koncových bodech služby, Azure Load Balanceru a Azure Application Gateway.
Lekce
 • Směrování ve virtuálních sítích a koncové body
 • Azure Load Balancer
 • Aplikační brána
 • Lab : Implementace řízení provozu
Modul 7: Úložiště Azure
V tomto modulu se dozvíte o základních funkcích úložiště, včetně účtů úložiště, úložištích blob, souborů Azure a synchronizaci, zabezpečení úložiště a nástrojů úložiště.
Lekce
 • Účty úložiště
 • Úložiště typu Blob
 • Zabezpečení úložišť
 • Synchronizace souborů s Azure
 • Správa úložišť
 • Lab : Správa úložiště Azure
Modul 8: Virtuální stroje Azure
V tomto modulu se dozvíte o virtuálních strojích Azure, včetně plánování, vytváření, dostupnosti a rozšíření.
Lekce
 • Plánování virtuálních strojů
 • Tvorba virtuálních strojů
 • Dostupnost virtuálních strojů
 • Rozšíření virtuálních strojů
 • Lab : Správa virtuálních strojů
Modul 9: Serverless Computing
V tomto modulu se naučíte, jak spravovat výpočetní funkce bez serveru, jako je Azure App Service, Instance kontejneru Azure a Kubernetes.
Lekce
 • Plány Azure App Service
 • Přehled Azure App Service
 • Kontejnerové služby
 • Služba Azure Kubernetes
 • Lab : Implementace webové aplikace
 • Lab : Implementace Instance kontejneru Azure
 • Lab : Implementace služby Azure Kubernetes
Modul 10: Ochrana dat
V tomto modulu se dozvíte o zálohování souborů a složek a virtuálních strojů.
Lekce
 • Zálohování souborů a složek
 • Zálohování virtuálních strojů
 • Lab : Implementace Data Protection
Modul 11: Monitoring
V tomto modulu se dozvíte o monitorování vaší infrastruktury Azure, včetně Azure Monitor, Azure Alerts a Analýzy protokolů událostí.
Lekce
 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher
 • Lab : Implementace Monitoringu

Materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.
 

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Proč s námi