Zobrazit vše
Novinka

AZ-140 - Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop

Tento kurz učí administrátory Azure, jak plánovat, doručovat a spravovat prostředí virtuálních počítačů a vzdálených aplikací v jakémkoli zařízení v Azure. Studenti se učí pomocí cvičení a praktických labů rozvíjet své znalosti a dovednosti s virtuálními desktopy a aplikacemi v Azure Virtual Desktop.
Úroveň
Určeno účastníkům se základními znalostmi a zkušenostmi
středně pokročilý
Délka kurzu
4 dny
Jazyk
 cz eu
Kód kurzu
KT21010305
Azure
Kategorie:
Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu? Kontaktujte nás

Kurzy v konkrétním termínu s živým lektorem

Termín
Jazyk
Místo
Forma
?
Jak a kde kurz probíhá.
Cena bez DPH
N
Novinka
30. 5. - 2. 6. 2022
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010305-0008
Cena bez DPH
36 500 Kč
N
Novinka
Otevřený termín
Jazyk
Místo
Praha
Forma
učebna
?
Kurz probíhá prezenčně v učebně s lektorem.
Kód vybraného kurzu: KT21010305-0001
Cena bez DPH
36 500 Kč
N
Novinka
Otevřený termín
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010305-0002
Cena bez DPH
36 500 Kč

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Popis kurzu

Lekce zahrnují implementaci a správu sítí pro Azure Virtual Desktop, konfiguraci fondů hostitelů a hostitelů relací, vytváření image hostitelů relací, implementaci a správu FSLogix, monitorování výkonu a stavu Azure Virtual Desktop a automatizaci úloh správy Azure Virtual Desktop.

Požadované znalosti

Kandidáti by měli mít znalosti správy Azure. Tento kurz předpokládá předchozí zkušenosti, včetně virtualizace, sítí, identity, úložiště, zálohování a obnovy a disaster recovery. Studenti by měli mít znalosti o místních technologiích infrastruktury virtuálních desktopů, které se týkají migrace na Azure Virtual Desktop. Očekává se, že studenti používají nástroje běžné pro prostředí Azure, jako je Azure PowerShell a Cloud Shell.

Komu je kurz určen

Jako správce Azure Virtual Desktop budete úzce spolupracovat se správci a architekty Azure spolu se správci Microsoft 365. Mezi úkoly správce Azure Virtual Desktop patří plánování, nasazení, balení, aktualizace a údržba infrastruktury Azure Virtual Desktop. Také vytváříte obrazy hostitelů relací, implementujete a spravujete FSLogix, monitorujete výkon Azure Virtual Desktop a automatizujete úlohy správy Azure Virtual Desktop.

Obsah kurzu

Modul 1: Plánování implementace Azure Virtual Desktop
Jak posoudit stávající prostředí fyzického a virtuálního počítače, naplánovat a nakonfigurovat překlad názvů pro Active Directory (AD) a Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS) a plánovat nasazení klientů Azure Virtual Desktop. 
Lekce
 • Architektura Azure Virtual Desktop
 • Návrh architektury Azure Virtual Desktop
 • Návrh identit a profilů uživatelů
Lab: Příprava na nasazení Azure Virtual Desktop (Azure AD DS)
Lab: Příprava na nasazení Azure Virtual Desktop (AD DS)

Modul 2: Implementace infrastruktury virtuálních počítačů Azure
jak spravovat připojení k internetu a místním sítím, vytvořit fond hostitelů pomocí webu Azure portal, nasadit fondy hostitelů pomocí šablon Azure Resource Manager, aplikovat aktualizace operačního systému a aplikací na spuštěnou virtuální plochu Azure hostitele a vytvořit hlavní obraz.
Lekce
 • Implementace a správa sítě pro Azure Virtual Desktop
 • Implementace a správa úložiště pro Azure Virtual Desktop
 • Tvorba a konfigurace fondů hostitelů a hostitele relací
 • Tvorba a správa image hostitele relace
Lab: Vytváření a konfigurace fondů hostitelů a hostitelů relací (Azure AD DS)
Lab: Nasazení fondů hostitelů a hostitelů relací pomocí webu Azure Portal (AD DS)
Lab: Implementace a správa úložiště pro Azure Virtual Desktop (Azure AD DS)
Lab: Nasazení fondů hostitelů a hostitelů pomocí šablon Azure Resource Manageru
Lab: Nasazení a správa fondů hostitelů a hostitelů pomocí prostředí PowerShell

Modul 3: Správa přístupu a zabezpečení
Jak plánovat a implementovat role Azure a RBAC pro Azure Virtual Desktop, implementovat zásady podmíněného přístupu pro připojení, plánovat a implementovat MFA a spravovat zabezpečení pomocí Azure Security Center.
Lekce
 • Správa přístupů
 • Správa zabezpečení
Lab: Konfigurace zásad podmíněného přístupu pro připojení k Azure Virtual Desktop (AD DS)

Modul 4: Správa uživatelských prostředí a aplikací
Jak plánovat FSLogix, nainstalovat FSLogix, nakonfigurovat cloudovou mezipaměť, nasadit aplikaci jako RemoteApp a implementovat a spravovat OneDrive pro firmy pro prostředí s více relacemi.
Lekce
 • Implementace a správa FSLogix
 • Konfigurace nastavení uživatelské zkušenosti
 • Instalace a konfigurace aplikace na hostiteli relace
Lab: Implementace a správa profilů Azure Virtual Desktop (Azure AD DS)
Lab: Balíček Windows Azure Desktopové aplikace (AD DS)

Modul 5: Monitoring a údržba infrastruktury Azure Virtual Desktop
Jak plánovat a implementovat plán obnovy po havárii pro Azure Virtual Desktop, konfigurovat automatizaci pro Azure Virtual Desktop, implementovat automatické škálování ve fondech hostitelů a optimalizovat kapacitu a výkon hostitele relace.
Lekce
 • Plánování a implementace kontinuity podnikání a disaster recovery
 • Automatizace úkolů správy Azure Virtual Desktop
 • Monitoring a správa výkou a zdraví
Lab: Implementace automatického škálování v hostitelských bazénech (AD DS)

Materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

Cíle

Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:
 • vybrat vhodný model licencování pro Azure Virtual Desktop
 • implementovat síť pro Azure Virtual Desktop
 • spravovat hostitele relací Azure Virtual Desktop pomocí Azure Bastion
 • konfigurovat úložiště pro komponenty FSLogix
 • vytvářet a spravovat obrázky hostitelů relací
 • implementovat role Azure a řízení přístupu na základě rolí (RBAC) pro Azure Virtual Desktop
 • konfigurovat uživatelská nastavení prostředí Azure Virtual Desktop
 • instalovat a konfigurovat aplikace na hostiteli relace
 • implementovat kontinuitu podnikání a zotavení po katastrofě
 • sledovat a spravovat výkon Azure Virtual Desktopu
 

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Proč s námi