Zobrazit vše

CTFLAuT - ISTQB® CT Foundation Level - Software Automotive Tester

Tento kurz je určen pro ty, kteří pracují na automobilových projektech. Dále těm, kteří plánují v blízké budoucnosti zahájit implementaci speciálních technik testování automobilů nebo pracují ve společnostech, které to plánují. Certifikace poskytuje výhodu pro ty, kteří by chtěli znát požadované činnosti, role, techniky a metodiky Automotive specifické pro jejich roli.
Úroveň
Určeno účastníkům bez znalostí a zkušeností
základní
Délka kurzu
2 dny
Jazyk
 cz eu
Kód kurzu
KT21010055
Kategorie:
Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu? Kontaktujte nás

Kurzy v konkrétním termínu s živým lektorem

Termín
Jazyk
Místo
Forma
?
Jak a kde kurz probíhá.
Cena bez DPH
Termín
03. 06. - 04. 06. 2021
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010055-0003
Cena bez DPH
12 500 Kč
Termín
03. 06. - 04. 06. 2021
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010055-0004
Cena bez DPH
12 500 Kč
otevřený termín
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010055-0001
Cena bez DPH
12 500 Kč
otevřený termín
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010055-0002
Cena bez DPH
12 500 Kč

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Požadované znalosti

Osoba s certifikátem Automotive Software Tester rozšíří své povědomí o testování získaného v kurzu Foundation, aby mu bylo umožněno efektivně pracovat jako profesionální tester na automobilovém projektu.

Komu je kurz určen

 • Profesionálům, kteří dosáhli zkušeností s hloubkovým testováním tradičních metod a chtěli by získat certifikát Automotive Software Tester.
 • Juniorským profesionálním testerům, kteří právě začínají s testovací profesí a jsou držitelé certifikace Foundation a chtěli by vědět více o roli testera na automobilových projektech.
 • Profesionálům, kteří jsou v testování relativně noví a jsou povinni implementovat testovací přístupy, metody a techniky při své každodenní práci na automobilových projektech.
 • Profesionálům, kteří již mají zkušenosti se svou rolí (včetně testování jednotek) a potřebují více porozumět tomu, jak provádět a řídit testování na všech úrovních v automobilových projektech. Jedná se o role, jakou jsou testeři, analytici testů, technici testů, konzultanti testů, manažeři testů, testeři přejímky uživateli a vývojáři softwaru.
 • Každému, kdo chce hlouběji porozumět testování softwaru v automobilovém světě (projektoví manažeři, manažeři kvality, manažeři vývoje softwaru, obchodní analytici, IT ředitelé a konzultanti managementu).

Obsah kurzu

Kapitola 1 Úvod
 • Tester by měl být schopen vysvětlit a uvést příklady výzev vývoje automobilových produktů, které vyplývají z odlišných cílů projektu a zvyšování složitosti produktu.
 • Tester by měl být schopen vybavit si aspekty projektu, které jsou ovlivněny standardy, jako jsou čas, náklady, kvalita a rizika projektu / produktu.
 • Tester by měl být schopen vyvolat šest generických fází v životním cyklu systému podle ISO / IEC 24748-1.
 • Tester by měl být schopen vzpomenout si na příspěvek a spolupráci testeru v procesu uvolnění.
Kapitola 2: Standardy pro testování E / E systémů
ASPICE
 • Tester by měl být schopen vyvolat dvě dimenze Automotive SPICE® (ASPICE).
 • Tester by měl být schopen vysvětlit úrovně schopností 0 až 3 ASPICE.
 • Tester by měl být schopen vybavit si účel 5 procesů souvisejících s testováním ASPICE.
 • Tester by měl být schopen vysvětlit význam 4 hodnotících úrovní a indikátorů schopností ASPICE z hlediska testu.
 • Tester by měl být schopen vysvětlit požadavky ASPICE na strategii testování, včetně strategie regresního testu.
 • Tester by měl být schopen vyvolat požadavky ASPICE na dokumentaci testu.
 • Tester by měl být schopen navrhnout strategii ověření (na rozdíl od strategie testování) a kritéria pro ověření jednotky.
 • Tester by měl být schopen vysvětlit různé požadavky na sledovatelnost ASPICE z hlediska testu.
ISO 26262
 • Tester by měl být schopen vysvětlit cíl funkční bezpečnosti systémů E / E.
 • Tester by měl být schopen vybavit si svůj příspěvek jako testera pro kulturu bezpečnosti.
 • Zkoušející by měl být schopen představit roli zkoušeče v rámci životního cyklu bezpečnosti podle ISO 26262.
 • Tester by měl být schopen vybavit si objemy (názvy částí) normy ISO 26262, které jsou pro něj relevantní.
 • Tester by měl být schopen vysvětlit vliv ASIL na použitelné techniky návrhu testů a typy testů pro statické a dynamické testy a výsledný rozsah testu.
 • Tester by měl být schopen použít vybranou tabulku metod podle normy ISO 26262.
AUTOSAR
 • Tester by měl být schopen vyvolat cíle AUTOSAR.
 • Tester by měl být schopen vybavit si vlivy AUTOSARu na práci testeru.
Srovnání
 • Tester by měl být schopen vybavit si různé cíle ASPICE a ISO 26262.
 • Tester by měl být schopen vysvětlit rozdíly mezi úrovněmi testu ASPICE, ISO 26262 a CTFL®.

Kapitola 3: Testování ve virtuálním prostředí
Testovací prostředí obecně
 • Tester by měl být schopen vybavit si účel / motivaci testovacího prostředí v automobilovém prostředí.
 • Tester by měl být schopen vyvolat obecné části specifického testovacího prostředí pro automobilový průmysl.
 • Tester by měl být schopen vyvolat rozdíly mezi systémy uzavřené smyčky a systémy OpenLoop.
 • Tester by měl být schopen vyvolat základní funkce, databáze a protokoly elektronické řídicí jednotky (ECU).
Testování v prostředí XiL
 • Tester by měl být schopen vybavit si strukturu testovacího prostředí MiL. * Tester by měl být schopen vysvětlit oblast použití a okrajové podmínky testovacího prostředí MiL.
 • Tester by měl být schopen reprodukovat strukturu testovacího prostředí SiL.
 • Tester by měl být schopen vyvolat strukturu testovacího prostředí HiL.
 • Tester by měl být schopen vysvětlit oblasti použití a okrajové podmínky testovacího prostředí HiL.
 • Tester by měl být schopen shrnout výhody a nevýhody testování pomocí kritérií testovacích prostředí XiL (MiL, SiL a HiL).
 • Tester by měl být schopen použít kritéria pro přiřazení daného rozsahu testu jednomu nebo více testovacím prostředím.
 • Tester by měl být schopen klasifikovat tři testovací prostředí XiL (MiL, SiL, HiL) ve Vmodelu.
Kapitola 4: Specifické automobilové statické a dynamické testovací techniky
Statické zkušební techniky
 • Tester by měl být schopen pomocí příkladů vysvětlit účel, typy a povinnosti programového pokynu MISRAC: 2012.
 • Zkoušející by měl být schopen aplikovat přehled požadavků s kvalitativními charakteristikami ISO / IEC 29148, které jsou pro něj relevantní.
Techniky dynamického testování
 • Tester by měl být schopen vytvářet testovací případy, aby dosáhl upraveného pokrytí testováním podmínek / rozhodování.
 • Tester by měl být schopen vysvětlit použití vzájemného testování na příkladech.
 • Tester by měl být schopen vysvětlit princip testů vstřikování poruch na příkladech.
 • Tester by měl být schopen vybavit si zásady testování založeného na požadavcích.
 • Tester by měl být schopen použít kontextově závislá kritéria pro výběr vhodných a nezbytných technik navrhování testů.

Certifikace

Účast na zkoušce CTFL® Automotive Software Tester, je podmíněna získáním certifikátu ISTQB® Foundation Level.

Materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

Cíle

 • Účinně spolupracovat v testovacím týmu
 • Aplikovat virtuální testovací metody (např. HiL, SiL, MiL atd.) v testovacích prostředích
 • Přizpůsobit testovací techniky známé z úrovně ISTQB® Certified Tester Foundation konkrétním požadavkům automobilového projektu
 • Znát základní požadavky příslušných automobilových standardů a vyberte vhodné testovací techniky 

Předchozí kurzy

 

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Proč s námi