Zobrazit vše

DASA DevOps Product Owner

Kurz DASA DevOps Product Owner rozšiřuje tradiční programy Agile Product Owner a zabývá se rozšířenou sadou požadavků, kterým vlastník produktu čelí, když týmy začnou přebírat odpovědnost Dev i Ops. Program pokrývá tradiční koncepty a schopnosti Agile a Scrum, ale v kontextu DevOps. Ve výsledku je tento program ideální pro nové a ctižádostivé vlastníky produktů a vzrušující pro zkušené vlastníky produktů, kteří chtějí pochopit, jak se jejich role vyvíjí v důsledku DevOps.

Akreditované školení DASA DevOps Product Owner včetně zkoušky zajišťuje ict-123.com. Certifikační zkouška je součástí kurzu.
Úroveň
Určeno účastníkům s pokročilejšími znalostmi a zkušenostmi
pokročilý
Délka kurzu
2 dny
Jazyk
 cz eu
Kód kurzu
KT21010090
DevOps
Kategorie:
Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu? Kontaktujte nás

Kurzy v konkrétním termínu s živým lektorem

Termín
Jazyk
Místo
Forma
?
Jak a kde kurz probíhá.
Cena bez DPH
Termín
12. 05. - 13. 05. 2021
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010090-0001
Cena bez DPH
24 900 Kč
Termín
12. 05. - 13. 05. 2021
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010090-0002
Cena bez DPH
24 900 Kč
Termín
15. 09. - 16. 09. 2021
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010090-0003
Cena bez DPH
24 900 Kč
Termín
15. 09. - 16. 09. 2021
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010090-0004
Cena bez DPH
24 900 Kč

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Požadované znalosti

Předpokladem kurzu je úspěšné absolvování kurzu DevOps Fundamentals. Základní znalosti metod Agile, Scrum, Leam a principů ITSM vítány.

Komu je kurz určen

 • Stávající vlastníky produktů bez certifikace
 • Projektové manažery
 • Obchodní manažery
 • Analytiky
 • Provozní manažery
 • Architekty
 • Business Analysts
 • Operations Managers
 • Enterprise Architects

Obsah kurzu

Modul 1: Úvod do kurzu
 • Poznejme se navzájem
 • Přehled kurzu
 • Cíle kurzu
 • Program kurzu
 • Materiály
 • Aktivity / cvičení
 • Podrobnosti o zkoušce
 • Otázky a odpovědi
Modul 2: Kontext vlastníka produktu
 • Vlastník produktu
 • Agilní úvod
 • Scrum přehled
 • Vztah mezi Agile, Lean a DevOps
Modul 3: Úloha vlastníka produktu
 • Role vlastníka produktu
 • Kompetence vlastníka produktu
 • Vlastník produktu v praxi
Modul 4: Agilní plánování a odhad
 • Hodnota produktu
 • Představení produktu
 • Rozkládání vize
Modul 5: Maximalizace hodnoty
 • Zapojení zúčastněných stran
 • Ovlivňování zúčastněných stran
Modul 6: Převod hodnoty
 • Nevyřízené položky
 • Odhad práce
Modul 7: Poskytování hodnoty
 • Monitorování pokroku
 • Škálování dodávky
 • Náročné situace pro vlastníka produktu

Certifikace

V ceně kurzu je autorizovaná zkouška DASA.
 • Bez možnosti použití materiálů
 • Zkouška probíhá na počítači v anglickém jazyce
 • 12 otázek s výběrem z několika možností
 • 60 % získaných bodů (36 ze 60 bodů)
 • Délka 45 min (+15 min pro kandidáty, kteří nemají angličtinu jako rodný jazyk)

Materiály

Akreditované školící materiály společnosti DASA a doplňující materiály.

Cíle

 • Porozumění konceptům Agile a Scrum.
 • Pochopení rámce Scrumu včetně rolí, událostí, důležitosti nevyřízených položek a definice hotového.
 • Pochopení role vlastníka produktu.
 • Diskuse o roli a charakteristikách týmu DevOps.
 • Vysvětlení hlavní kompetence vlastníka produktu.
 • Pochopení, co vlastník produktu dělá v praxi.
 • Vysvětlení práce vlastníka produktu.
 • Diskuse o důležitosti poskytování hodnoty.
 • Určení technik produktového vidění.
 • Diskuse, jak zapojit a ovlivnit zúčastněné strany s cílem maximalizovat hodnotu.
 • Nástin různých agilních technik odhadu používaných vlastníky produktu.
 • Vysvětlení role vlastníka produktu při správě nevyřízených produktů.
 • Diskuse o několika náročných situacích vlastníka produktu. 

Předchozí kurzy

 

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Proč s námi