Zobrazit vše

DP-080 - Querying Data with Microsoft Transact-SQL

Tento kurz učí základy dialektu Microsoft pro standardní jazyk SQL: Transact-SQL. Témata zahrnují dotazování i úpravu dat v relačních databázích, které jsou hostovány v databázových systémech založených na Microsoft SQL Server, včetně: Microsoft SQL Server, Azure SQL Database a, Azure Synapse Analytics.
Úroveň
Určeno účastníkům bez znalostí a zkušeností
základní
Délka kurzu
2 dny
Jazyk
 cz eu
Kód kurzu
KT21010219
Data Platform
Kategorie:
Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu? Kontaktujte nás

Kurzy v konkrétním termínu s živým lektorem

Termín
Jazyk
Místo
Forma
?
Jak a kde kurz probíhá.
Cena bez DPH
Termín
31. 01. - 01. 02. 2022
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010219-0005
Cena bez DPH
16 000 Kč
Termín
31. 01. - 01. 02. 2022
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010219-0006
Cena bez DPH
16 000 Kč
otevřený termín
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010219-0003
Cena bez DPH
16 000 Kč
otevřený termín
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010219-0004
Cena bez DPH
16 000 Kč

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Komu je kurz určen

Tento kurz je pro každého, kdo potřebuje psát základní dotazy SQL nebo Transact-SQL. Kdo pracuje s daty jako analytik dat, datový inženýr, datový vědec, správce databáze nebo vývojář databáze. Může to být také užitečné pro ostatní, kteří se periferně zabývají daty, nebo se chtějí dozvědět více o práci s daty, jako jsou solution architekti, studenti a technologičtí manažeři.

Obsah kurzu

Modul 1: Začínáme s Transact-SQL
V tomto modulu se dozvíte o základech jazyka Transact-SQL (T-SQL), obecných vlastnostech a terminologii relačních databází. Tento modul také představí základní příkaz SELECT pro načítání dat z tabulky.

Lekce
 • Úvod do jazyka Transact-SQL
 • Použití příkazu SELECT
 • Lab: Začínáme s nástroji pro dotazy na SQL Server a psaní dotazů v T-SQL
Modul 2: Třídění a filtrování výsledků dotazu
V modulu se naučíte, jak řídit, jaké údaje se vracejí, v pořadí, ve kterém se vracejí. Použití klauzule ORDER BY, se stránkováním i bez něj. Dozvíte se o různých druzích filtrů, které lze v klauzuli WHERE použít k řízení, které datové řádky jsou vráceny. Dozvíte se také, jak spravovat výsledky odstraněním duplikátů pomocí DISTINCT.

Lekce
 • Třídění výsledků dotazu
 • Filtrování dat
 • Lab: Seřadit a filtrovat data vrácená dotazy SELECT
Modul 3: Používání spojení a poddotazů
V tomto modulu prozkoumáte dotazy T-SQL, které přistupují k datům z více tabulek s různými druhy operací JOIN a jednoduchými poddotazy.

Lekce
 • Používání operací JOIN
 • Použití poddotazů
 • Lab: Psaní dotazů s operacemi JOIN
 • Lab: Psaní příkazů SELECT pomocí poddotazů
Modul 4: Používání vestavěných funkcí
V modulu prozkoumáte použití vestavěných funkcí pro vrácení vypočítaných nebo speciálních hodnot v seznamu SELECT nebo v klauzuli WHERE. Mezi funkce patří matematické funkce, řetězcové funkce a systémové funkce. Existují i ​​další typy funkcí, které budou zmíněny, ale nebudou podrobně popsány. Dozvíte se také, jak kombinovat řádky dat do jedné skupiny a poskytnout souhrnné informace pro skupinu, například SUM, MIN nebo MAX.

Lekce
 • Začínáme se skalárními funkcemi
 • Seskupení agregovaných výsledků
 • Laboratoř: Integrované funkce
Modul 5: Úpravy dat
V tomto modulu se naučíte příkazy T-SQL pro úpravu dat tabulky včetně UPDATE, DELETE a MERGE a také různé možnosti INSERT včetně vytvoření nové tabulky s daty z existující tabulky. Rovněž se podíváte na to, jak má systém automaticky vkládat hodnoty pro sloupce při vkládání dat.

Lekce
 • Vkládání dat do tabulek
 • Úpravy a mazání dat
 • Laboratoř: Upravit data

Materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

Cíle

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni:
 • používat dotazovací nástroje pro SQL Server
 • psát příkazy SELECT k načtení sloupců z jedné nebo více tabulek
 • třídit a filtrovat vybraná data
 • používat integrované funkce k vrácení datových hodnot
 • vytvářet skupiny dat a agregovat výsledky
 • upravit data pomocí Transact-SQL pomocí INSERT, UPDATE, DELETE a MERGE
 

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Proč s námi