Zobrazit vše

MySQL - základy jazyka SQL

Kurz naučí účastníky základům jazyka SQL v prostředí databázového systému MySQL. Účastníci si vysvětlí, jak jsou data v databázích ukládána, ukáží si příkazy pro manipulaci s daty v tabulkách a především dotazování na data pomocí příkazu SELECT. Dále se naučí složitější možnosti dotazování, jako je spojování tabulek, podmínky v dotazech a využití funkcí. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky s jazykem SQL.
Úroveň
Určeno účastníkům bez znalostí a zkušeností
základní
Délka kurzu
2 dny
Jazyk
 cz eu
Kód kurzu
KT21010146
MySQL
Kategorie:
Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu? Kontaktujte nás

Kurzy v konkrétním termínu s živým lektorem

Termín
Jazyk
Místo
Forma
?
Jak a kde kurz probíhá.
Cena bez DPH
19. - 20. 12. 2022
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010146-0011
Cena bez DPH
13 000 Kč
4. - 5. 1. 2023
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010146-0012
Cena bez DPH
13 000 Kč
Otevřený termín
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010146-0003
Cena bez DPH
13 000 Kč
Otevřený termín
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010146-0004
Cena bez DPH
13 000 Kč

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Obsah kurzu

 • Úvod do prostředí MySQL - historie, změny, představení platformy MySQL, výhody a nevýhody
 • Základy jazyka SQL - syntaxe, výrazy, komentáře, ukázkové příkazy, vytvoření databáze, case sensitivity v závislosti na platformě
 • Struktura tabulky - datové typy: číselné, znakové, binární, hodnota NULL, vytvoření a smazání tabulky
 • Příkazy pro práci s daty - INSERT, UPDATE, DELETE
 • Základy příkazu SELECT - FROM, datové zdroje, pojmenování sloupců ve výsledcích, klauzule ORDER BY, LIMIT
 • Podmínka WHERE - příkazy AND, OR, NOT, IN, BETWEEN atd., práce s NULL
 • Spojování tabulek - důvody, principy, příkazy JOIN - LEFT, RIGHT, INNER, OUTER, CROSS, NATURAL
 • Spojování dotazů - UNION, INTERSECT
 • Základy indexů - využití, princip, PRIMARY KEY, přidání indexů
 • Úvod do funkcí a poddotazů - built-in funkce, agregační funkce, poddotazy EXISTS a NOT EXISTS

Materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

Lektoři

 David Solnař
David Solnař

Freelance Consultant and Trainer Oracle, SQL Server, MySQL, .NET, WPF, ASP.NET

 

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Proč s námi