Zobrazit vše

PostgreSQL Programming

Kurz poskytuje znalosti a zkušenosti potřebné pro zhodnocení a optimalizaci dotazů a časů odezev na dotazy. Je zaměřen na systematickou identifikaci a optimalizaci faktorů databáze ovlivňujících výkon dotazů.
Úroveň
Určeno účastníkům s pokročilejšími znalostmi a zkušenostmi
pokročilý
Délka kurzu
2 dny
Jazyk
 cz eu
Kód kurzu
KT21010082
PostgreSQL
Kategorie:
Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu? Kontaktujte nás

Kurzy v konkrétním termínu s živým lektorem

Termín
Jazyk
Místo
Forma
?
Jak a kde kurz probíhá.
Cena bez DPH
5. - 6. 12. 2022
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010082-0011
Cena bez DPH
13 000 Kč
7. - 8. 12. 2022
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010082-0012
Cena bez DPH
13 000 Kč
Otevřený termín
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010082-0004
Cena bez DPH
13 000 Kč
Otevřený termín
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010082-0005
Cena bez DPH
13 000 Kč

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Komu je kurz určen

Správcům databázového systému PostgreSQL, kteří si chtějí prohloubit své znalosti o pokročilá témata především v oblasti velkých řešení s vysokou dostupností.

Obsah kurzu

 • Měření výkonu databáze - Důležitost srovnávacích měření, klíčové měření výkonu dotazů: Profiler, doporučení pro identifikaci zamykání a blokování
 • Optimalizace fyzického návrhu databáze - model optimalizace výkonu, optimalizační strategie schématu: klíče, optimalizační strategie schématu: zodpovědná denormalizace, optimalizační strategie schématu: generalizace
 • Optimalizace dotazů pro výkon - model výkonnostní optimalizace: dotazy, co znamená logický tok dotazu, rozhodování o použití poddotazů, doporučené postupy pro budování efektivních dotazů
 • Optimalizace dotazů - Doporučení pro správné psaní dotazů. Urychlení stávajících indexů. Optimalizace JOINů. Rychlá synchronizace dat použitím operátora MERGE.
 • Optimalizace strategie indexů - model výkonnostní optimalizace: indexy, rozhodování o použití indexu
 • Správa konkurenčních operací - model výkonnostní optimalizace: problémy zamykání a blokování, prezentace o užití efektivních dotazů pro redukování zamykání a blokování, strategie redukce zamykání a blokování, DEADLOCKS
 • Optimalizace aplikačního zpracování - Minimalizace blokování a deadlocků. Optimalizace transakcí. Doporučení z praxe.

Materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

Cíle

 • Porozumět architektuře databázového systému
 • Provést instalaci a implementaci databázového systému
 • Ladit výkon
 • Rozkládat tabulky na části za účelem optimalizace
 • Porozumět možnostem vysoké dostupnosti
 • Porozumět procesu replikace
 • Monitorovat databázový systém
 • Použít procedurální jazyk
 • Používat rozšiřující nástroje
 • Použít a spravovat conection pooling

Lektoři

 David Solnař
David Solnař

Freelance Consultant and Trainer Oracle, SQL Server, MySQL, .NET, WPF, ASP.NET

Předchozí kurzy

 

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Proč s námi